Dom Pomocy Społecznej

dla Kobiet Przewlekle Somatycznie Chorych  w Przeworsku

Ul. Krakowska 1 , 37-200 Przeworsk, Dyrektor Domu: S. Małgorzata Gil


Dom Pomocy Społecznej dawniej :

Dom dla ubogich i kościół wybudowali w Przeworsku w 1782 roku książę Antoni Lubomirski i jego małżonka Zofia Krasińska. Księstwo sprowadzili także Siostry Szarytki, aby podjęły działalność charytatywną, pielęgnując chorych i ubogich, prowadząc szkołę dla dziewcząt, zajmując się wychowaniem porzuconych dzieci i sierot.

Dom dla ubogich i sierot przetrwał w Przeworsku do I wojny światowej. Na czas działań wojennych zamieniono go na ambulans, gdzie opatrywano rannych i ewidencjonowano chorych. Podczas kolejnej wojny w przeworskiej rezydencji Siostry Szarytki znów prowadziły sierociniec i Dom Starców. Po wyzwoleniu w 1945 roku patronat nad Domem objęła Caritas, a majątek Sióstr znacjonalizowano.  Dom w Przeworsku wrócił pod opiekę Sióstr Miłosierdzia w 1990 roku.

Dom Pomocy Społecznej dzisiaj :

Obecnie Dom nosi nazwę Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Somatycznie Chorych. Prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Ma swą siedzibę w zabytkowym gmachu w centrum miasta przy ul. Krakowskiej 1. Organizacja Domu dostosowana jest do potrzeb mieszkańców. W Domu stworzono warunki, którym towarzyszy poczucie bezpieczeństwa, zrozumienia i akceptacji. Wszyscy mieszkańcy, a jest ich obecnie 50 otoczoni są troską i opieką. Zarówno Siostry jak i świecki personel szanują prawo każdego z mieszkańców do wyrażania uczuć i emocji na swój własny sposób. Pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Przeworsku poza troskliwą opieką Sióstr Szarytek mają także zapewnioną profesjonalną pomoc lekarską i pielęgniarską. Na miejscu jest gabinet rehabilitacyjny wyposażony w urządzenia pomagające przywrócić sprawność fizyczną lub choćby tylko umniejszyć dolegliwości. Niewątpliwą atrakcją placówki jest duży, starannie zagospodarowany ogród, gdzie w alejkach spacerowych i altankach, na ławeczkach i w cieniu starych drzew można cieszyć się słońcem i świeżym powietrzem. Swój wolny czas mogą pensjonariusze spędzać w kawiarni i bibliotece. Ich potrzeby duchowe zaspakaja stale obecny kapłan i łatwy dostęp do praktyk religijnych, ponieważ w bezpośredniej bliskości znajduje się kaplica a także kościół parafialny.
Siostry Szarytki wspomagane przez świecki personel organizują dla swych podopiecznych różnorakie zajęcia terapeutyczne i prowadzą koła zainteresowań. W Domu działa zespół folklorystyczny, są też kółka literackie, plastyczne, różańcowe. Ważne wydarzenia dla mieszkańców Domu to udziały w wojewódzkich przeglądach twórczości  artystycznej domów pomocy społecznej oraz wojewódzkie spartakiady sportowe organizowane dla wszystkich domów z woj. podkarpackiego. Szczególną oprawę w Domu zyskują święta. Przy wspólnym wysiłku opiekunek i podopiecznych powstają specjalne dekoracje i programy artystyczne. Dorobek ten prezentowany jest podczas dni otwartych przed każdymi świętami. Same święta odbywają się w prawdziwie rodzinnej atmosferze. Dom utrzymuje stały kontakt z przedszkolem mieszczącym się tuż obok, prowadzonym także przez Siostry Szarytki. Ostatnio dość często goszczą w Domu uczniowie szkół przeworskich. W Domu można często zobaczyć wolontariuszy czytających, rozmawiających i karmiących mieszkanńców Domu. Dom Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w Przeworsku nie należy do najnowocześniejszych ale dzięki staraniom Sióstr pełniących po kolei funkcje Dyrektora Domu staje się coraz to piękniejszy.

„Jesteśmy jedni dla drugich pielgrzymami, którzy różnymi drogami zdążają w trudzie na to samo spotkanie”.