KONTAKT

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Przeworsku : (0-16) 649-09-10
Przeworsk, Ul.Lwowska 16
e-mail: kontakt@pcpr.przeworsk.pl

POWIATOWY PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w Przeworsku : 649-09-10
24h TELEFON INTERWENCYJNY / INFOLINIA : 0-800-285-005
Przeworsk, Ul.Lwowska 16

DOM DLA DZIECI w Łopuszce Małej : 642-44-48
Łopuszka Mała 13, 37-220 Kańczuga

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Przeworsku : 648-77-75
Przeworsk, Ul.Krakowska 1

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ : 648-39-99
Przeworsk, Ul.Kasztanowa

POGOTOWIE RODZINNE w Przeworsku : 648-74-96

POWIATOWA PORADNIA PSYCH.-PEDAGOGICZNA : 648-82-50
Przeworsk, Ul.Słowackiego 17

PORADNIA PRZECIWALKOHOLOWA SPZOZ : 648-80-66
Przeworsk, Ul.Szpitalna 20

PUNKT INF.-KONSULTACYJNY DS.UZALEZNIEN I OFIAR PRZEMOCY : 649-05-30
Przeworsk, Ul.Krakowska 6

Ośrodki Pomocy Społecznej:

MOPS PRZEWORSK : 648-72-16
Przeworsk, Ul.Krakowska 6

MGOPS SIENIAWA : 622-73-01 wew. 25
Sieniawa, Ul.Rynek 1

MGOPS KAŃCZUGA : 642-31-42 wew. 23, 25
Kańczuga, Ul.Konopnickiej 2

GOPS TRYŃCZA : 642-17-32

GOPS ZARZECZE : 640-15-29

GOPS JAWORNIK POLSKI : 651-40-40 wew. 33

GOPS PRZEWORSK : 648-98-89

GOPS GAĆ : 641-14-26

GOPS ADAMÓWKA : 622-90-01