Punkt interwencji kryzysowej

Został powołany uchwałą Rady Powiatu Przeworskiego Nr XXXIII/238/05 z dnia 27 grudnia 2005 roku.

1. Powiatowy Punkt Interwencji Kryzysowej stanowi wewnętrzną komórkę organizacyjną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku podlegającą wpisaniu w jego regulamin organizacyjny.

2. Interwencja kryzysowa – oznacza zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania lub powstrzymania dalszego pogłębiania się występujących dysfunkcji .

3. Zakres usług: pomoc psychologiczna, pomoc prawna, pomoc socjalna.

4. Problemy, w jakich udzielana jest pomoc :

– konflikty rodzinne,
– agresja,
– przemoc domowa,
– przemoc seksualna,
– wykorzystywanie seksualne dzieci,
– kłopoty wychowawcze,
– bezrobocie,
– alkoholizm,
– narkomania,
– bezdomność,
– samobójstwa.

5. Tryb przyjmowania stron

– osobiście,
– telefonicznie,
– bez skierowania,
– skierowania poprzez OPS, Policję oraz inne Jednostki

Bezpłatna linia telefoniczna 0 – 800 285 005
Zasięg: POWIAT  PRZEWORSKI

Dyżury pełnią :
w każdy 1 i 3 poniedziałek miesiąca od godz. 15 do godz.16 psycholog,
w kazdy 1 i 4 wtorek miesiąca od godz.15.30 do 16.30  prawnik,
codziennie od godz. 14.30 do godz. 15.30  pracownik socjalny.

Codziennie w godzinach urzędowych pracy PCPR przyjmowane są przez pracowników PCPR zgłoszenia sytuacji wymagających interwencji.