Aktywny Samorząd – Moduł II – semestr zimowy 2017/2018 r.


W zakładce „wnioski” są dostępne aktualne formularze wraz z załącznikami, dotyczące dofinansowania do kosztów nauki w ramach programu Aktywny samorząd – Moduł II na semestr zimowy roku szkolnego/akademickiego 2017/2018.

Wnioski przyjmowane będą od 1 września 2017 r. do 10 października 2017 r.

Obowiązujące zasady dofinansowania znajdują się w dokumencie: Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku

Przypominamy również, że termin składania wniosków ramach modułu I zakończył się 30 sierpnia 2017 r.

Komentarze nie są dozwolone.