Aktywny Smaorząd – Wzory formularzy stosowanych w ramach Obszaru C3 – C4 (zakup/naprawa protezy).


W trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy lub w utrzymaniu sprawności technicznej takiej protezy) obowiązują poniższe formularze.

  1. Propozycja oferty – należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON:
    1. Wzór C3_O – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy – C3 (docx 18 KB)
    2. Wzór C4_O – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy – C4 (docx 17 KB)
  2. Specyfikacja i kosztorys – należy przedłożyć Realizatorowi programu wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania, dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON:
    1. Wzór C3_K – Specyfikacja i kosztorys protezy – C3 (docx 17 KB)
    2. Wzór C4_K – Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy – C4 (docx 16 KB)

Prosimy, aby oferenci/wykonawcy – wystawcy ww. dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy/plików, wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

Powyższe wyeliminuje nieczytelność dokumentów oraz usprawni proces opiniowania wniosków i rozliczania udzielonej pomocy.
źródło: www.pfron.org.pl

Komentarze nie są dozwolone.