„Aktywny Samorząd” – Moduł I – terminy przyjmowania wniosków.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku informuje, że wnioski w ramach programu „Aktywny Samorząd” Moduł I przyjmowane będą w terminie od 14 maja 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r.

Formularze wniosków są dostępne w zakładce WNIOSKI.

Jednocześnie przypominamy, że w trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy lub w utrzymaniu sprawności technicznej takiej protezy) obowiązują poniższe formularze.

  1. Propozycja oferty – należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON:
    1. Wzór C3_O  – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy – C3 (18,12 KB, docx)
    2. Wzór C4_O  – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy – C4 (17,03 KB, docx)
  2. Specyfikacja i kosztorys – należy przedłożyć Realizatorowi programu wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania,  dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON:
    1. Wzór C3_K  – Specyfikacja i kosztorys protezy – C3 (16,73 KB, docx)
    2. Wzór C4_K  – Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy – C4 (16,38 KB, docx)

Prosimy, aby oferenci / wykonawcy – wystawcy ww. dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy / plików, wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

Komentarze nie są dozwolone.